<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.28.3">
</HEAD>
<BODY>
Hello,<BR>
<BR>
We boot machines over network with TFTP and after the image is downloaded it starts Ubuntu.<BR>
The problem comes with the DHCPDISCOVER requested in Ubuntu start. The server offers the<BR>
same IP offered before, but when the client requests this IP the server tells that is not available<BR>
and the client machine never starts. The server runs 4.1.1-P1 on Debian 6.<BR>
<BR>
This are the syslog messages:<BR>
<BR>
Mar  3 12:51:01 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:02 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPACK on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.<BR>
Mar  3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.<BR>
Mar  3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.<BR>
Mar  3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
Mar  3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to 00:50:56:97:6d:a8 via eth0<BR>
<BR>
Thanks in advance,<BR>
Miquel.<BR>
<BR>
<BR>
<p><font size="1" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p /><p /><p /><p><font size="1" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font><p /><p><font size="1" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Aquest missatge s'envia des del sistema informàtic de M.G.C., i va dirigit exclusivament al seu destinatari, pot contenir informació confidencial o privilegiada. Si el receptor no fos el destinatari, preguem ens ho comuniqui el més aviat possible. No està permès realitzar còpies parcials o totals del seu contingut, ni la seva divulgació a persona diferent al seu destinatari. </font></p><p><font size="1" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Este mensaje se envía desde el sistema informático de M.G.C., y va dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial o privilegiada. Si el receptor no fuera el destinatario, rogamos nos lo comunique cuanto antes. No está permitido realizar copias parciales o totales de su contenido, ni su divulgación a persona diferente de su destinatario.</font></p><p><font size="1" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><p /><hr /><p /></p><hr />
</BODY>
</HTML>