<div dir="ltr">hello all<div><br></div><div>i have this configuration on the global scope</div><div><div>        "renew-timer": 900,</div><div>        "rebind-timer": 1800,</div><div>        "valid-lifetime": 3600,</div></div><div>it is used as the "default" timers, unless a timer is configured on the subnet level.</div><div><br></div><div>when i use the get-config command i cant see the timers configured on the global level.</div><div><br></div><div>please advise,</div><div><br></div><div>itay</div><div><br></div><div><br></div></div>