Double DHCPDISCOVER ends with DHCPNAK

Miquel Mauri mmauri at mgc.es
Fri Mar 4 10:48:16 UTC 2011


Somebody can help me?

I don't know why this occurs.

Thanks,
Miquel.

El dj 03 de 03 de 2011 a les 13:04 +0100, en/na Miquel Mauri va
escriure:
> Hello,
> 
> We boot machines over network with TFTP and after the image is
> downloaded it starts Ubuntu.
> The problem comes with the DHCPDISCOVER requested in Ubuntu start. The
> server offers the
> same IP offered before, but when the client requests this IP the
> server tells that is not available
> and the client machine never starts. The server runs 4.1.1-P1 on
> Debian 6.
> 
> This are the syslog messages:
> 
> Mar 3 12:51:01 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
> eth0
> Mar 3 12:51:02 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191
> (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPACK on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
> eth0
> Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191
> (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191
> unavailable.
> Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
> eth0
> Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191
> (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191
> unavailable.
> Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
> eth0
> Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191
> (192.1.1.240) from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191
> unavailable.
> Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> Mar 3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
> eth0
> Mar 3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
> 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
> 
> Thanks in advance,
> Miquel.
> 
> 
> 
> 
> Aquest missatge s'envia des del sistema informàtic de M.G.C., i va
> dirigit exclusivament al seu destinatari, pot contenir informació
> confidencial o privilegiada. Si el receptor no fos el destinatari,
> preguem ens ho comuniqui el més aviat possible. No està permès
> realitzar còpies parcials o totals del seu contingut, ni la seva
> divulgació a persona diferent al seu destinatari. 
> 
> Este mensaje se envía desde el sistema informático de M.G.C., y va
> dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener
> información confidencial o privilegiada. Si el receptor no fuera el
> destinatario, rogamos nos lo comunique cuanto antes. No está permitido
> realizar copias parciales o totales de su contenido, ni su divulgación
> a persona diferente de su destinatario.
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> 
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> dhcp-users mailing list
> dhcp-users at lists.isc.org
> https://lists.isc.org/mailman/listinfo/dhcp-users

More information about the dhcp-users mailing list