Double DHCPDISCOVER ends with DHCPNAK

Miquel Mauri mmauri at mgc.es
Thu Mar 3 12:04:32 UTC 2011


Hello,

We boot machines over network with TFTP and after the image is
downloaded it starts Ubuntu.
The problem comes with the DHCPDISCOVER requested in Ubuntu start. The
server offers the
same IP offered before, but when the client requests this IP the server
tells that is not available
and the client machine never starts. The server runs 4.1.1-P1 on Debian
6.

This are the syslog messages:

Mar 3 12:51:01 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
eth0
Mar 3 12:51:02 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240)
from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:03 galaxia dhcpd: DHCPACK on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
eth0
Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240)
from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.
Mar 3 12:51:12 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
eth0
Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240)
from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.
Mar 3 12:51:16 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
eth0
Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPREQUEST for 192.1.3.191 (192.1.1.240)
from 00:50:56:97:6d:a8 via eth0: lease 192.1.3.191 unavailable.
Mar 3 12:51:19 galaxia dhcpd: DHCPNAK on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0
Mar 3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:50:56:97:6d:a8 via
eth0
Mar 3 12:51:22 galaxia dhcpd: DHCPOFFER on 192.1.3.191 to
00:50:56:97:6d:a8 via eth0

Thanks in advance,
Miquel.*****************************************************************************************************************************************
Aquest missatge s'envia des del sistema informàtic de M.G.C., i va dirigit exclusivament al seu destinatari, pot contenir informació confidencial o privilegiada. Si el receptor no fos el destinatari, preguem ens ho comuniqui el més aviat possible. No està permès realitzar còpies parcials o totals del seu contingut, ni la seva divulgació a persona diferent al seu destinatari. 

Este mensaje se envía desde el sistema informático de M.G.C., y va dirigido exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial o privilegiada. Si el receptor no fuera el destinatario, rogamos nos lo comunique cuanto antes. No está permitido realizar copias parciales o totales de su contenido, ni su divulgación a persona diferente de su destinatario.
*****************************************************************************************************************************************
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.isc.org/pipermail/dhcp-users/attachments/20110303/fb26248c/attachment.html>


More information about the dhcp-users mailing list