Amalan Kaizen Training

Quality Dynamics Consultancy Sdn Bhd trainingkcp10 at gmail.com
Fri Nov 19 04:30:27 UTC 2010


Disclaimer: If this mail has been sent to you by mistake or if you prefer not to receive any future emails on Training Program from us, please reply this e-mail with "REMOVE" in the subject line. We apologize for any inconveniences caused. Thank you for your time.
Please forward this e-mail to your relatives, colleagues, friends or any of your contacts, if you feel that the program will benefit them. 
Thank you for your time.
QUALITY DYNAMICS CONSULTANCY SDN BHD (Co. No. 620717-P)
(PSMB Reg. No: 0938) (MoF Reg. No: 357-02064214)
AMALAN KAIZEN 
(UNTUK MENINGKATKAN KECEKAPAN PROSES)
20 - 21 Disember, 2010, Holiday Inn Glenmarie   
Fasilitator : En. Tan Por Sing

OBJEKTIF
?	Melaksanakan Kaizen untuk meningkatkan kecekapan proses
?	Memahami Objektif proses dan bagaimana ia selaras dengan Kepuasan Pelanggan
?	Memehami jenis-jenis Pembaziran dan Punca-punca nya.
?	Memahami dan melaksanakan teknik-teknik Kaizen untuk penambahbaikan.

KANDUNGAN KURSUS

1.	Memahami Proses
?	Proses Input: 4M+1E
?	Proses Output
?	Objektif Proses
?	Fakta QCDSM
?	Kepuasan Pelanggan

2.	Pembaziran Proses
•	Masa Operasi sebenar
•	Jenis-jenis Pembaziran

3.	Memahami Kaizen 
?	Difinisi
?	Konsep & Falsafah
?	Tanggungjawab untuk Kaizen- Pengurusan Atasan, Pengurusan Pertangahan, Penyelia dan Pekerja 
?	Impak Kaizen
?	Genba Kaizen, Fokus Kaizen & Spot Kaizen
Kerja Berkumpulan

4.	Teknik-teknik Kaizen yang popular
?	Amalan 5S 
?	QCC/ICC
?	Kaji Kerja
?	Poka Yoke
?	Just-in-Time
?	TQM
    Kerja Berkumpulan

5.	Alat Penyelesaian Masalah yang popular: 
 7 Alat QC 
•	Gambarajah Sebab-akibat
•	Gambarajah Pareto 
•	Carta dan Garf
•	Histogram
•	Gambarajah Sebaran
•	Stratifikasi
•	Kertas semak

6.	Mengurangkan Pembaziran Proses melalui “Kaizen Mapping Process” 

1. Mebentuk ”Kaizen Process Map” melalui kertas semak
2. Isikan maklumat yang berkaitan
3. Senaraikan proses/aktivitiL
4. Mengenalpasti setiap proses melalui simbol: Angkut, 
  Lenggah, Operasi, Pemeriksa dan Simpanan Tetap
5. Mengenalpasti masa dan kos
6. Berikhtiar untuk menghapuskan kos daripada aktiviti yang
  tidak produktif
Kerja Berkumpulan

7.	4 Prinsip Penambahbaikan Proses:
Prinsip ECRS 

E – Hapuskan (Elimanation)
C – Gabungkan (Combine)
R – Susun Semula (Rearrange)
S - Menyenangkan (Simplify)

8.	 Perancangan untuk Perlaksanaan Kaizen 

PESERTA

•	Pengurus, Eksekutif, Penyelia dan semua yang terlibat dalam penambahbaikkan proses. 

PELABURAN (YURAN)

Menikmati kadar EARLY BIRD pada atau sebelum (01/12/10) 

RM 910.00	setiap peserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)
RM 960.00 	setiap paserta

Diskaun Kumpulan : RM 1,010.00 setiap paserta (minima 2 peserta dari syarikat yang sama)
Standard  : RM 1,060.00 setiap peserta

(Yuran termasuk Bahan-bahan Kursus, Makan Tengahari (Bufet), Beg Seminar, Beg, Makanan & Minuman Ringan serta Sijil Kehadiran)

PSMB : 100% REIMBURSEMENT 
WE ALSO PROVIDE: IN-HOUSE TRAINING AND CONSULTANCY WORK

Enquiries:
Please call 03-78054587 / 03-78044196 for more information. Our phone line operation hours are from 8:30am to 6:00pm from Monday to Friday or log on to www.qdc.com.my
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.isc.org/pipermail/inn-bugs/attachments/20101119/ee987fc5/attachment.html>


More information about the inn-bugs mailing list