Stratejik Çözümler...

Uluslararası Rekabette ; mail at e-marketing.com
Thu Dec 16 16:54:38 UTC 2004


   
   
   
  
 Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz
  
 
  Kuruluþ Adý...  
  Yetkili Adý...  
  Adres...  
  e-mail... 
  Telefon...  
  Mesajýnýz...  
  Not: Kargo gönderileri için telefon numaranýzý yazmanýz gereklidir.

   
  Profesyonel Tanýtým Filmleri, Eðitim Filmleri, Reklam Filmleri, Belgesel Filmler, Senaryo, Kurgu, Seslendirme ve Montaj çalýþmalarý...
  
  Web Sitesi Kurulumlarý; Dinamik HTML, Flash animasyonlarý, Database ve ASP uygulamalarý. Site Yönetimi ve Sanal Maðaza Kurulumlarý… 
  
  Reklam Tasarýmlarý, Kurumsal Kimlik Çalýþmalarý, Klasör ve Katalog Tasarýmlarý, Dosya, Broþür Tasarýmlarý, Ürün Föyleri, Bilboard ve Pano Tasarýmlarý, Kurumsal Yayýnlar, Sektörel Yayýnlar… 
  
  Interactive CD-ROM Kurgu, Tasarým ve Programlamalarý. 3 D uygulamalar, müzik ve animasyon. Interactive CD (ICD), Kartvizit CD (BCD), Mini CD, VCD, DVD hazýrlýk ve basým…
  
  ÝLETÝÞÝM
  Telefon... +90212 244 6823 | 212 292 244 6824
  Fax... +90212 251 4528
  web... www.olaybilgi.com
  e-mail... mail at olaybilgi.com
  
  Mail listemizden çýkmak istiyorsanýz lütfen týklayýn.
   


More information about the irrtoolset mailing list